English city Anglické mesto

Verejné obstarávania k projektom

Prístroje pre ultrazvukovú diagnostiku

Záznam z vyhodnotenia ponúk  Zverejnené dňa 22.08.2019

Výzva_na_predkladanie-ponúk_zsnh IZVAR Prístroje pre ultrazvukovú diagnostiku Zverejnené dňa 06.08.2019

Príloha č. 2 Výzvy na PP  Návrh uchádzača na plnenie kritérií IZVAR Prístroje pre ultrazvukovú diagnostiku Zverejnené dňa 06.08.2019

Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy_IZVAR_Prístroje pre ultrazvukovú diagnostiku Zverejnené dňa 06.08.2019

Bezpečnostný systém

Záznam z vyhodnotenia ponúk  Zverejnené dňa 20.06.2019

Priemyselný robot a robotické uchopovadlá

Záznam z vyhodnotenia ponúk  Zverejnené dňa 26.06.2019

Výzva na predkladanie ponúk s prílohou č.1  Zverejnené dňa 07.06.2019

Príloha č.2 Výzvy na predkladanie ponúk - cenový návrh

Príloha č.3 Výzvy na predkladanie ponúk

Scanner a prístroje pre spektrometrickú diagnostiku

Záznam z vyhodnotenia ponúk Zverejnené dňa 06.06.2019

Inteligentné snímače

Záznam z vyhodnotenia ponúk  Zverejnené dňa 24.04.2019

Vreteno pre gravírovanie s príslušenstvom

Záznam z vyhodnotenia ponúk Zverejnené dňa 17.04.2019

Elektrické rozvádzače a káble

Záznam z vyhodnotenia ponúk     Zverejnené dňa 16.04.2019

Softvér pre HMI a MES systém zváracieho robotického pracoviska

Záznam z vyhodnotenia ponúk     Zverejnené dňa 20.03.2019

Moduly PLA

Záznam z prieskumu trhu_Moduly PLA     Zverejnené dňa 13.03.2019

Počítačový systém

Záznam z prieskumu trhu Počítačový systém    Zverejnené dňa 15.03.2019

Výzva_na_predkladanie-ponúk-_zsnh IZVAR Počítačový systém

Príloha č. 2 Výzvy na PP  Návrh uchádzača na plnenie kritérií IZVAR Počítačový systém

Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy_IZVAR_Počítačový system

Zverejnené dňa: 04.03.2019