VÝROBA A MONTÁŽ

VÚEZ, a.s., ponúka komplexné zabezpečenie dodávok a montáže.

Výroba a montáž

 • oceľových konštrukcií
 • technologických zariadení
 • tlakových zariadení
 • elektrických zariadení
 • systémov

Zváranie potrubí a valcovaných materiálov z konštrukčných a austenitických ocelí a ich kombinácií

 • ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou od f 75 mm - hrúbky 3 mm a viac
 • ručné oblúkové zváranie metódou TIG v ochrannej atmosfére argónu od f 12 mm - hrúbky od 1,5 mm do 12,6 mm
 • Príprava technickej dokumentácie
 • Vypracovanie postupov zvárania WPS
 • Schválenie postupov zvárania WPAR
 • Vypracovanie zváracích plánov
 • Schvaľovacie procesy pre atestáciu základných a prídavných materiálov
 • Dozor nad zváraním podľa EN 719 európskym zváračským inžinierom a európskym zváračským technológom

Referencie

Nosné oceľové konštrukcie, konzoly, potrubné segmenty, prírubové spoje, tlakovodné a vzduchotechnické potrubia, potrubné hermetické priechodky, prvky tlakových zariadení, tlakové nádoby, hermetické výstelky stien

VÝROBA A MONTÁŽ

VÚEZ, a.s., ponúka komplexné zabezpečenie dodávok a montáže.

Výroba a montáž

 • oceľových konštrukcií
 • technologických zariadení
 • tlakových zariadení
 • elektrických zariadení
 • systémov

Zváranie potrubí a valcovaných materiálov z konštrukčných a austenitických ocelí a ich kombinácií

 • ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou od f 75 mm - hrúbky 3 mm a viac
 • ručné oblúkové zváranie metódou TIG v ochrannej atmosfére argónu od f 12 mm - hrúbky od 1,5 mm do 12,6 mm
 • Príprava technickej dokumentácie
 • Vypracovanie postupov zvárania WPS
 • Schválenie postupov zvárania WPAR
 • Vypracovanie zváracích plánov
 • Schvaľovacie procesy pre atestáciu základných a prídavných materiálov
 • Dozor nad zváraním podľa EN 719 európskym zváračským inžinierom a európskym zváračským technológom

Referencie

Nosné oceľové konštrukcie, konzoly, potrubné segmenty, prírubové spoje, tlakovodné a vzduchotechnické potrubia, potrubné hermetické priechodky, prvky tlakových zariadení, tlakové nádoby, hermetické výstelky stien