English city Anglické mesto

Zákazky realizované v krajinách mimo EÚ

  • Výroba technologického zariadenia (kotla) pre paroplynovú elektráreň, Mordovcement, Rusko
  • Výmena sít zberača systému havarijného chladenia aktívnej zóny, JE Metsamor, Arménsko
  • Experimentálne overenie funkčnosti filtračných sít pre americké JE s reaktorom PWR (Three Mile Island, Turkey Point, Beaver Valley, San Onofre, Vogtle, D.C. Cook), USA
  • Zvýšenie tesnosti hermetického plášťa, 1. a 2. blok RAES, Ukrajina
  • Zvýšenie tesnosti hermetických poklopov, 1. a 2. blok RAES, Ukrajina
  • Modernizácia blokovej dozorne, 2. blok JE Metsamor, Arménsko
  • Dodávka potrubí sekundárneho okruhu, 2. blok JE Metsamor, Arménsko
  • Modernizácia sprchového systému kontajnmentu reaktora, Arménska JE, Arménsko
  • Zvyšovanie tesnosti, 1., 3. a 4. blok JE Kola, Rusko
  • Experimentálne overenie funkčnosti filtračných sít pre čínske JE (Fangjiashan 1. a 2. blok CPR 1000, Fuqing 3.-6. blok ACP 1000), Čína