ZÁKAZKY REALIZOVANÉ V OSTATNÝCH KRAJINÁCH EÚ

 • Experimentálne overenie zanášania filtračných systémov jímok havarijného dochladzovania kontajnmentu francúzskych tlakovodných reaktorov PWR 900 MWe
 • Experimentálne overenie vplyvu chemizmu na tepelné izolácie a havarijné systémy v podmienkach LOCA havárií francúzskych JE s reaktorom PWR 900 MWe
 • Výroba a dodávka hermetických bezpečnostných dverí, JE Paks, Maďarsko
 • Skúšky a zvyšovanie tesnosti hermetickej zóny, JE Paks, Maďarsko
 • Zaplavenie šachty reaktora v prípade ťažkej havárie (koncepčný návrh), JE Paks, Maďarsko
 • Úprava hermetických dverí, JE Paks, Maďarsko
 • Komplexná príprava a realizácia skúšok tesnosti pre Jules Horowitz reaktor v Cadarache, Francúzsko

ZÁKAZKY REALIZOVANÉ V OSTATNÝCH KRAJINÁCH EÚ

 • Experimentálne overenie zanášania filtračných systémov jímok havarijného dochladzovania kontajnmentu francúzskych tlakovodných reaktorov PWR 900 MWe
 • Experimentálne overenie vplyvu chemizmu na tepelné izolácie a havarijné systémy v podmienkach LOCA havárií francúzskych JE s reaktorom PWR 900 MWe
 • Výroba a dodávka hermetických bezpečnostných dverí, JE Paks, Maďarsko
 • Skúšky a zvyšovanie tesnosti hermetickej zóny, JE Paks, Maďarsko
 • Zaplavenie šachty reaktora v prípade ťažkej havárie (koncepčný návrh), JE Paks, Maďarsko
 • Úprava hermetických dverí, JE Paks, Maďarsko
 • Komplexná príprava a realizácia skúšok tesnosti pre Jules Horowitz reaktor v Cadarache, Francúzsko