English city Anglické mesto

Zákazky realizované v ostatných krajinách EÚ

  • Experimentálne overenie zanášania filtračných systémov jímok havarijného dochladzovania kontajnmentu francúzskych tlakovodných reaktorov PWR 900 MWe
  • Experimentálne overenie vplyvu chemizmu na tepelné izolácie a havarijné systémy v podmienkach LOCA havárií francúzskych JE s reaktorom PWR 900 MWe
  • Výroba a dodávka hermetických bezpečnostných dverí, JE Paks, Maďarsko
  • Skúšky a zvyšovanie tesnosti hermetickej zóny, JE Paks, Maďarsko
  • Zaplavenie šachty reaktora v prípade ťažkej havárie (koncepčný návrh), JE Paks, Maďarsko
  • Úprava hermetických dverí, JE Paks, Maďarsko
  • Komplexná príprava a realizácia skúšok tesnosti pre Jules Horowitz reaktor v Cadarache, Francúzsko