English city Anglické mesto

Zákazky realizované v SR a ČR

 • Vyhľadávanie a odstraňovanie netesností, 1.-4. blok JE Dukovany, ČR
 • Skúšky a zvyšovanie tesnosti kontajnmentu, JE Temelín, ČR
 • Práce súvisiace s vyraďovaním JE V1, JE V1 Jaslovské Bohunice, SR
 • Opravy hydrotechnických zariadení ľavej plavebnej komory VD Gabčíkovo, VHV, š.p., SR
 • Klasifikácia komponentov a kvalifikácia zariadení, JE V2 Jaslovské Bohunice, SR
 • Oprava hermetickej zóny, JE V1 a V2 Jaslovské Bohunice, SR
 • Dodávka a montáž kotviacich platní a priechodiek, JE V2 Jaslovské Bohunice, SR
 • Rekonštrukcia dolných vrát ľavej plavebnej komory VD Gabčíkovo, VHV, š.p., SR
 • Spevnenie nosných prvkov havarijnej nádrže, 2. blok JE V1 Jaslovské Bohunice, SR
 • Prekrytie  vlečkového koridoru v reaktorovej sále, JE A1 Jaslovské Bohunice, SR
 • Meranie deformácie na dolných vrátach ľavej plavebnej komory VD Gabčíkovo, VHV, š.p., SR
 • Rekonštrukcia dolných vrát pravej plavebnej komory VD Gabčíkovo, VHV, š.p., SR
 • Rekonštrukcia provizórneho hradenia výtokov VD Gabčíkovo, VHV, š.p., SR
 • Úprava nádrží a potrubí na separovanie roztokov, JE Mochovce, SR
 • Rekonštrukcia horných vrát pravej plavebnej komory VD Gabčíkovo, VHV, š.p., SR
 • Doplnenie trás na meranie a odtlakovanie systému JNG41, 1. a 2. blok JE Mochovce, SR
 • Príprava suchého doku pre havarijnú opravu hydrotechnických zariadení ľavej plavebnej komory VD Gabčíkovo, VHV, š.p., SR
 • Rekonštrukcia a opravy hydrotechnických zariadení ľavej plavebnej komory VD Gabčíkovo, VHV, š.p., SR
 • Oprava príruby ochranného príklopu šachty reaktora a protipríruby, 1. a 2. blok JE Mochovce, SR
 • Zamedzenie úplnej straty chladiva (vypracovanie dokumentácie), 1. - 4. blok JE Dukovany, ČR
 • Opravy a rekonštrukcie hydrotechnických zariadení na objektoch VD Čunovo, VHV, š.p., SR
 • Vypracovanie analýzy, metodiky a dokumentácie pre zmenu intervalu skúšky PERIS, JE V2 Jaslovské Bohunice, SR
 • Vykonávací projekt vzduchotechniky reaktorovne, 3.a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Riadenie ťažkých havárií - riadenie vodíka v hermetickej zóne, JE V2 Jaslovské Bohunice, SR
 • Úprava tepelného tienenia nátrubkov a dna tlakovej nádoby reaktora, 3. a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Skúšky tesnosti hermetickej zóny a oprava netesností, 1. a 2. blok JE Mochovce, SR
 • Oprava tesnenia ochranného príklopu šachty reaktora, 3. a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Aktualizácia a digitalizácia výkresov SKR, JE Mochovce, SR
 • Riadenie ťažkých havárií - úpravy pre zaplavenie šachty reaktora (koncepčné riešenie, projekt, realizácia), JE V2 Jaslovské Bohunice a 1. a 2. blok JE Mochovce, SR
 • Výroba a dodávka barbotážnych klapiek, 3. a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Rekonštrukcia systému štartovacieho vzduchu dieselgenerátora, 3. a 4. blok JE Jaslovské Bohunice, SR
 • Výroba a montáž hermetických rúrkových priechodiek, 3. a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Riadenie ťažkých havárií - riadenie vodíka v hermetickej zóne, 1. a 2. blok JE Mochovce, SR
 • Sifónový uzáver s nátokovým otvorom a ochrannou konštrukciou, 3. a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Dodávka sitových konštrukcií, 3. a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Chladenie tlakovej nádoby reaktora pri riešení ťažkých havárií, JE Dukovany, ČR
 • NDT skúšky kotviacich platní a hermetickej výstelky, 3. a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Oprava a kontrola vtokových uzáverov TG 1, VE Kostolná, SR
 • Monitoring stavu AKU batérií, JE V2 Jaslovské Bohunice, SR
 • Systém na spracovanie kvapalných rádioaktívnych koncentrátov (projektová dokumentácia, demontáž, montáž), JE Mochovce a JE Jaslovské Bohunice, SR
 • Technická asistencia v oblasti jadrovej bezpečnosti
 • Výroba a dodávka nádobiek na kondenzát, 3. a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Dodávka meracieho systému PERIS, 3. blok JE Mochovce, SR
 • Projekt, výroba a montáž hermetických rúrkových priechodiek s duálnou funkciou pre rúrkové a káblové prepojenie technológie, 3. a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Riadenie ťažkých havárií – úpravy mechanickej časti SKR (špeciálne priechodky, meranie teplôt a hladín), 1. a 2. blok JE Mochovce a JE V2 Jaslovské Bohunice, SR
 • Meranie hladiny a teploty v bazéne skladovania, JE V2 Jaslovské Bohunice, SR
 • Činnosti v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce (repasie, hermetické dvere, povrchové úpravy, skúšky tesnosti, hydroskúšky, ...), 3. a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Mapovanie a NDT skúšky a repasie špeciálnej kanalizácie, 3. a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Dodávka a montáž  tieniacich dverí a  stien a úpravy na dverách, 3. a 4. blok JE Mochovce, SR
 • Systém na spracovanie kvapalných rádioaktívnych koncentrátov - 2. časť, JE Mochovce, SR
 • Oprava merania hladiny a tlaku v hydroakumulátoroch, JE V2 Jaslovské Bohunice, SR
 • Informačný systém „Kontrola kvality“, VUM, a.s., SR
 • Montáž frekvenčných meničov pre vzduchové ventilátory kotla K-7, Dalkia Industry, a.s., SR
 • Rekonštrukcie rozvodne R 0.24, Dalkia Industry, a.s., SR
 • Merací systém na monitorovanie výrobných liniek, Tubapack, a.s., SR
 • Dodávka a inštalácia SQL klienta, Rautenbach Slovakia, s.r.o., SR
 • Modernizácia riadiaceho systému odlievacích strojov DIMO304, DIMO305 a CNS, Finalcast, s.r.o., SR
 • Systém monitorovania a sledovania kvality výroby na odlievacích strojoch, Finalcast, s.r.o., SR
 • Rekonštrukcia ovládania miešačiek M301 a M305, VUM, a.s., SR
 • Úprava ovládania filtra 152C, VUM, a.s., SR
 • Rekonštrukcia obehových čerpadiel č. 4 a 5 a implementácia frekvenčného meniča v SVS, Dalkia Industry, a.s., SR
 • Riadenie čistého chladiaceho okruhu, VUM, a.s., SR
 • Rekonštrukcia smolných váh a elektroohrevov, VUM, a.s., SR
 • Implementácia frekvenčného meniča a riadenie komínových ventilátorov, VUM, a.s., SR
 • Rekonštrukcia dávkovacieho voza, VUM, a.s., SR
 • Úprava regulácie a alarmovanie teplôt v žíhacej a vytvrdzovacej peci, Nemak Slovakia, s.r.o., SR
 • Rekonštrukcia riadiaceho systému rozvodne pary, Xella Slovensko, s.r.o, SR
 • Vypracovanie projektu elektro pre realizáciu opravy elektrickej časti hydraulickej dopravy popola, Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s., SR
 • Dodávka a montáž regulačného systému pre žíhacie pece v Tlmačoch, SES, a.s., SR
 • Dodávka a montáž regulačného systému pre žíhacie pece v Želiezovciach, SES, a.s., SR