English city Anglické mesto

Zákazky zamerané na výskum

  • Experimentálne overenie zanášania filtračných systémov jímok havarijného dochladzovania kontajnmentu francúzskych tlakovodných reaktorov PWR 900 MWe
  • Experimentálne overenie vplyvu chemizmu na tepelné izolácie a havarijné systémy v podmienkach LOCA havárií francúzskych JE s reaktorom PWR 900 MWe
  • Experimentálne overenie funkčnosti filtračných sít pre americké JE s reaktorom PWR (Three Mile Island, Turkey Point, Beaver Valley, San Onofre, Vogtle, D.C. Cook), USA
  • Experimentálne overenie funkčnosti filtračných sít pre čínske JE (Fangjiashan 1. a 2. blok CPR 1000, Fuqing 3. - 6. blok ACP 1000), Čína