English city Anglické mesto

Znalostná databáza a expertný systém environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárnePodporujeme  výskumné  aktivity  na  Slovensku / Projekt  je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 

Riadiaci orgán operačného programu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Príjemca pomoci:

VÚEZ, a.s. so sídlom v Leviciach, Hviezdoslavova 35
Partner projektu:

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov projektu:

Znalostná databáza a expertný systém environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne

Zameranie:

Priemyselný výskum  zameraný na skúmanie zákonitostí riadiacich degradáciu vláknitých izolačných materiálov pri ich kontakte s chladivom jadrového reaktora. Projekt zahŕňa skúmanie termodynamiky a kinetiky korózie vláknitej (sklenenej) izolácie používanej v rozdielnych jadrových elektrárňach s rôznymi typmi chladiva pri reálnych časovo-teplotných podmienkach.

Realizácia projektu:

Jún 2010 – Máj 2015

Miesto realizácie projektu:

Pracovisko VÚEZ Levice, pracovisko  VÚEZ Tlmače (kat.úz.Rybník), pracovisko SAV Trenčín

Výška NFP:

1,9 mil. EUR pre oboch partnerov


https://sites.google.com/site/zdesjeeu/