ROBOTICKÉ PRACOVISKO PRE INTELIGENTNÉ ZVÁRANIE MALOOBJEMOVEJ VÝROBY (IZVAR)

Projekt „Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
VÚEZ, a.s., Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice

Partner projektu:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

Miesto realizácie:
Levice, Tlmače (kat. územie Rybník)

Opis projektu: cieľom výskumnej a inovačnej činnosti projektu pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby je celkový návrh a realizácia efektívneho robotického pracoviska zvárania malého počtu výrobkov s vysokou premenlivosťou a pridanou hodnotou

Nenávratný finančný príspevok: 1 567 919 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

  Sprostredkovateľský orgán:

 

ROBOTICKÉ PRACOVISKO PRE INTELIGENTNÉ ZVÁRANIE MALOOBJEMOVEJ VÝROBY (IZVAR)

Projekt „Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
VÚEZ, a.s., Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice

Partner projektu:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

Miesto realizácie:
Levice, Tlmače (kat. územie Rybník)

Opis projektu: cieľom výskumnej a inovačnej činnosti projektu pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby je celkový návrh a realizácia efektívneho robotického pracoviska zvárania malého počtu výrobkov s vysokou premenlivosťou a pridanou hodnotou

Nenávratný finančný príspevok: 1 567 919 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

  Sprostredkovateľský orgán: