ROBOTICKÉ PRACOVISKO PRE INTELIGENTNÉ ZVÁRANIE MALOOBJEMOVEJ VÝROBY (IZVAR)

                                                 

 

 Názov projektu: Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)
Kód ŽoNFP:  NFP313010P386
Cieľ projektu:  Cieľom výskumnej a inovačnej činnosti projektu pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby je celkový návrh a realizácia efektívneho robotického pracoviska zvárania malého počtu výrobkov s vysokou premenlivosťou a pridanou hodnotou.
Kód ITMS 2014+: 313012P386
Prijímateľ:  VÚEZ, a.s. Levice
Partner projektu:  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
Miesto realizácie: Levice, Tlmače (kat. územie Rybník)
Realizácia:  01.02.2019 - 31.01.2022

 

 

izvar simulation

 

 

 

 

 

ROBOTICKÉ PRACOVISKO PRE INTELIGENTNÉ ZVÁRANIE MALOOBJEMOVEJ VÝROBY (IZVAR)

                                                 

 

 Názov projektu: Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)
Kód ŽoNFP:  NFP313010P386
Cieľ projektu:  Cieľom výskumnej a inovačnej činnosti projektu pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby je celkový návrh a realizácia efektívneho robotického pracoviska zvárania malého počtu výrobkov s vysokou premenlivosťou a pridanou hodnotou.
Kód ITMS 2014+: 313012P386
Prijímateľ:  VÚEZ, a.s. Levice
Partner projektu:  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
Miesto realizácie: Levice, Tlmače (kat. územie Rybník)
Realizácia:  01.02.2019 - 31.01.2022

 

 

izvar simulation