English city Anglické mesto

Realizácia konštrukcie na vytvorenie bezpečného skladovacieho a prepínacieho miesta pre KoS (kontajner skafander)

Predmetom riešenia bolo zaistiť bezpečnú realizáciu konštrukcie prepínacieho miesta KoS v reaktorovej sále JE Jaslovské Bohunice A1 (v likvidácii). Dôvodom realizácie tejto konštrukcie bolo vytvorenie bezpečného skladovacieho a prepínacieho miesta pre KoS.

Hlavným cieľom projektu bolo:

  • zaistiť bezpečné miesto na prepínanie závesu žeriavu pre kontajner skafander, v ktorom je umiestnený vysokorádioaktívny materiál.

Projekt riešil:

  • vypracovanie technickej správy,
  • návrh konštrukcie prepínacieho miesta,
  • vypracovanie výrobnej a montážnej dokumentácie,
  • výrobu a montáž zariadenia,
  • funkčné skúšky zariadenia.

Realizáciou diela sa podstatne zvýšila bezpečnosť manipulácie so zariadením KoS, bola minimalizovaná možnosť pádu a následný únik rádioaktívnych látok do prostredia reaktorovej sály A1.

Všetky referencie

Lokalita

JE Jaslovské Bohunice A1

Riešenia

Projekt, výroba, montáž
Funkčné skúšky

Oblasti

Energetika

Realizácia

2010 - 2011