English city Anglické mesto

Máme 50 rokov skúseností

Počas svojej existencie sa spoločnosť VÚEZ vyprofilovala na aktívnu inžiniersku, výrobnú a montážnu organizáciu s vysokým podielom intelektuálnych, vývojových, predvýrobných etáp a kontrolných činností.

V súčasnosti sa VÚEZ zameriava na špecializované a neštandardné činnosti v energetike a na vyhradených technických zariadeniach.

Naša história v číslach

1000+ Realizovaných
projektov
100+ INTERNÝCH
ZAMESTNANCOV
10+ KRAJÍN MEDZINÁRODNEJ
SPOLUPRÁCE

Aktuálne PROJEKTY