English city Anglické mesto


Energetika a priemysel

V oblasti energetiky sa špecializujeme na zvyšovanie tesnosti blokov jadrových elektrární.

Čo máme za sebou

Spoľahnite sa na naše skúsenosti z realizácie desiatok projektov na Slovensku aj v zahraničí

Foto/video Referencie

Čo ponúkame

Naše služby

Medzi hlavné činnosti zamerané na zvýšenie jadrovej bezpečnosti prevádzkovaných blokov patria:

 • modernizácia prvkov hermetickej zóny,
 • merania za účelom stanovenia veľkosti úniku vzduchu,
 • lokálne a integrálne skúšky tesnosti hranice hermetickej zóny a jej jednotlivých prvkov:
  vyhradené technické zariadenia, hermetické priechodky, ventily, armatúry, potrubné trasy, hermetické dvere, hermetické poklopy, špeciálna kanalizácia, ventilačné systémy a pod.
 • posúdenie technického stavu zariadení,
 • predĺženie životnosti bezpečnostných systémov hermetickej zóny,
 • vyhľadávanie a odstraňovanie netesností hermetickej výstelky a jej prvkov,
 • injektáž polyuretánovými živicami,
 • injektáž cementovými zmesami.

Nedeštruktívne skúšanie:

 • skúšky tesnosti pretlakom skúšobného plynu (lokálne, integrálne)
  • bublinková metóda
  • meranie poklesu tlaku
  • skúšanie tesnosti pomocou stopových plynov (hélium)
 • podtlakové skúšky tesnosti (integrálne)
 • skúšky tesnosti vákuovou komôrkou (lokálne)
 • vizuálne kontroly
 • kapilárne skúšky
 • meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom
 • merania za účelom stanovenia hodnoty úniku vzduchu
 • magnetické práškové skúšanie
 • spektrálna analýza konštrukčných a legovaných ocelí

Injektáž štrbín a škár železobetónových konštrukcií:

 • polyuretánovými živicami
 • cementovými zmesami
 • epoxidovými živicami
 • akrylátmi

Tvorba technickej dokumentácie:

 • technologické postupy výroby aj montáže
 • plány kvality vybraných zariadení
 • plány kontrol a skúšok vo výrobe aj montáži
 • tvorba výrobných aj montážnych výkresov
 • sprievodná technická dokumentácia

Komplexná realizácia zákaziek z oblasti:

 • zvyšovania tesnosti hranice hermetickej zóny
 • modernizácie prvkov hermetickej zóny
 • technické riešenia hermetických uzlov
 • injektáž železobetónových konštrukcií
 • hodnotenie požiarnej odolnosti prvkov hermetickej zóny.