English city Anglické mesto

Verejné obstarávania k projektom

Zariadenia pre defektoskopiu
Záznam z priekumu trhu
Zverejnené dňa 25.08.2022

Modernizácia vykurovania haly SEČ haly REZ
Záznam z priekumu trhu
Zverejnené dňa 08.06.2022

Návrh optimalizácie a predikcie stavov výroby, organizácie  výroby a údržby
Záznam z prieskumu trhu
Zverejnené dňa 22.04.2022

Počítačová zostava na prevádzkovanie softvérových modulov
Záznam z prieskumu trhu
Zverejnené dňa 24.11.2021

Prístroje pre ultrazvukovú diagnostiku
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Zverejnené dňa 22.08.2019

Výzva_na_predkladanie-ponúk_zsnh IZVAR Prístroje pre ultrazvukovú diagnostiku
Zverejnené dňa 06.08.2019

Príloha č. 2 Výzvy na PP  Návrh uchádzača na plnenie kritérií IZVAR Prístroje pre ultrazvukovú diagnostiku
Zverejnené dňa 06.08.2019

Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy_IZVAR_Prístroje pre ultrazvukovú diagnostiku
Zverejnené dňa 06.08.2019

Bezpečnostný systém
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Zverejnené dňa 20.06.2019

Priemyselný robot a robotické uchopovadlá
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Zverejnené dňa 26.06.2019

Výzva na predkladanie ponúk s prílohou č.1
Zverejnené dňa 07.06.2019

Príloha č.2 Výzvy na predkladanie ponúk - cenový návrh

Príloha č.3 Výzvy na predkladanie ponúk

Scanner a prístroje pre spektrometrickú diagnostik
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Zverejnené dňa 06.06.2019

Inteligentné snímače
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Zverejnené dňa 24.04.2019

Vreteno pre gravírovanie s príslušenstvom
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Zverejnené dňa 17.04.2019

Elektrické rozvádzače a káble
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Zverejnené dňa 16.04.2019

Softvér pre HMI a MES systém zváracieho robotického pracoviska
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Zverejnené dňa 20.03.2019

Moduly PLA
Záznam z prieskumu trhu_Moduly PLA
Zverejnené dňa 13.03.2019

Počítačový systém
Záznam z prieskumu trhu Počítačový systém
Zverejnené dňa 15.03.2019

Výzva_na_predkladanie-ponúk-_zsnh IZVAR Počítačový systém

Príloha č. 2 Výzvy na PP  Návrh uchádzača na plnenie kritérií IZVAR Počítačový systém

Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy_IZVAR_Počítačový system
Zverejnené dňa: 04.03.2019