PROJEKTY EÚ

VÚEZ, a.s. má v súčasnosti i v dlhodobom horizonte zámer investovať do ľudských zdrojov, do celoživotného vzdelávania,  výskumu, vývoja  a podpory výskumnej spolupráce.

Plní tým významnú spoločenskú funkciu, preto má oprávnenú ambíciu byt úspešná v procese získania štátnej pomoci alebo pomoci z európskych finančných zdrojov.

Do získavania pomoci z eurofodov sa zapája od začiatku ich existencie.

 

 

 

PROJEKTY EÚ

VÚEZ, a.s. má v súčasnosti i v dlhodobom horizonte zámer investovať do ľudských zdrojov, do celoživotného vzdelávania,  výskumu, vývoja  a podpory výskumnej spolupráce.

Plní tým významnú spoločenskú funkciu, preto má oprávnenú ambíciu byt úspešná v procese získania štátnej pomoci alebo pomoci z európskych finančných zdrojov.

Do získavania pomoci z eurofodov sa zapája od začiatku ich existencie.