SLUŽBY A PRODUKTY

 • skúšanie v rozsahu nedeštruktívnych skúšok, stavebných skúšok, hydraulických tlakových skúšok, pevnostných skúšok a tesnostných skúšok hermetickej zóny jadrových zariadení vrátane vyhodnocovania veľkosti úniku z jej priestoru
 • vykonávanie výskumno-vývojových aktivít v oblasti robotiky, diagnostiky, automatizácie a digitalizácie procesov
 • návrh a integrácia systémov priemyselnej automatizácie, robotiky a riešení pre Industry 4.0
 • inštalácia a opravy systémov vykurovania a klimatizácie priemyselných objektov
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (meracie, kontrolné a ostatné prístroje, zariadenia na riadenie priemyselných procesov)
 • projektová činnosť, výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a potvrdzovanie sprievodnej technickej dokumentácie v oblasti klasickej a jadrovej energetiky
 • výskum, vývoj, poradenstvo, inžinierska činnosť v oblasti priemyselných kotlov, ich pomocných systémov a procesov prebiehajúcich v týchto zariadeniach, nereaktorových častí jadrových elektrární a systémov technickej bezpečnosti jadrových elektrární, vplyvu prevádzky energetických zariadení na životné prostredie a technológií na potlačenie týchto vplyvov, systémov a technológií premeny, transportu a skladovania energie, netradičných zdrojov energie a zariadení na ich využitie, systém diagnostiky, kontroly a riadenia technologických parametrov a ekologických dôsledkov prevádzky technologických zariadení a navrhovanie opatrení na ich zlepšenie
 • výroba kovových výrobkov a kovových stavebných materiálov
 • výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie tlakových zariadení v rozsahu oprávnenia
 • projektovanie, výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia
 • vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb

SLUŽBY A PRODUKTY

 • skúšanie v rozsahu nedeštruktívnych skúšok, stavebných skúšok, hydraulických tlakových skúšok, pevnostných skúšok a tesnostných skúšok hermetickej zóny jadrových zariadení vrátane vyhodnocovania veľkosti úniku z jej priestoru
 • vykonávanie výskumno-vývojových aktivít v oblasti robotiky, diagnostiky, automatizácie a digitalizácie procesov
 • návrh a integrácia systémov priemyselnej automatizácie, robotiky a riešení pre Industry 4.0
 • inštalácia a opravy systémov vykurovania a klimatizácie priemyselných objektov
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (meracie, kontrolné a ostatné prístroje, zariadenia na riadenie priemyselných procesov)
 • projektová činnosť, výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a potvrdzovanie sprievodnej technickej dokumentácie v oblasti klasickej a jadrovej energetiky
 • výskum, vývoj, poradenstvo, inžinierska činnosť v oblasti priemyselných kotlov, ich pomocných systémov a procesov prebiehajúcich v týchto zariadeniach, nereaktorových častí jadrových elektrární a systémov technickej bezpečnosti jadrových elektrární, vplyvu prevádzky energetických zariadení na životné prostredie a technológií na potlačenie týchto vplyvov, systémov a technológií premeny, transportu a skladovania energie, netradičných zdrojov energie a zariadení na ich využitie, systém diagnostiky, kontroly a riadenia technologických parametrov a ekologických dôsledkov prevádzky technologických zariadení a navrhovanie opatrení na ich zlepšenie
 • výroba kovových výrobkov a kovových stavebných materiálov
 • výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie tlakových zariadení v rozsahu oprávnenia
 • projektovanie, výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia
 • vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb