English city Anglické mesto

Aktuality

 

V dňoch 27. – 30.6.2023 sme sa zúčastnili najväčšej výstavy zameranej na robotiku a automatizáciu v Európe – AUTOMATICA 2023 v Mníchove.

Náš tím na tejto udalosti odprezentoval našu najnovšiu inováciu - prototyp kolaboratívnej ulrazvukovej diagnostiky IDIAG.

Okrem toho sme návštevníkom ukázali aj praktické príklady našej technológie, ako je meranie parametrov zvarovej medzery 2D laserovým snímačom prepojeným s naším vlastným softvérom. Pomocou videa sme tiež prezentovali robotickú aplikáciu zvárania, rýchlo-výmenný systém robotických chápadiel, vision systém pre robotické odoberanie zváraných dielcov a systém robotickej ultrazvukovej diagnostiky v priemyselnom prostredí. Tieto ukážky ilustrujú našu schopnosť využiť pokročilé technológie pre zlepšenie rôznych procesov.

Všetky tieto prototypy boli vytvorené vďaka úspešnej spolupráci medzi spoločnosťou VÚEZ, a. s. a Ústavom robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave.

Naša účasť na výstave bola pre nás veľkou príležitosťou nielen prezentovať našu prácu a inovácie, ale aj inšpirácie pre budúce projekty.

Viac o našej účasti:  https://lnkd.in/e_mv9hP4