AKTUALITY

VÚEZ sa podieľa na organizácii seminára OECD / NEA , ONLINE  v dňoch  18.-20.10.2021 . s názvom: Jadrové systémy reaktora a chladiace systémy kontejnmentu – dlhodobé riadenie a spoľahlivosť.

Viac informácií nájdete na webovej stránke seminára: https://longtermnpp2021.com/.

Súčasťou programu seminára bude aj obhliadka experimentálneho zariadenia Viktoria na pracovisku VÚEZ, a.s. v Tlmačoch (Slovak Republic)

 

AKTUALITY

VÚEZ sa podieľa na organizácii seminára OECD / NEA , ONLINE  v dňoch  18.-20.10.2021 . s názvom: Jadrové systémy reaktora a chladiace systémy kontejnmentu – dlhodobé riadenie a spoľahlivosť.

Viac informácií nájdete na webovej stránke seminára: https://longtermnpp2021.com/.

Súčasťou programu seminára bude aj obhliadka experimentálneho zariadenia Viktoria na pracovisku VÚEZ, a.s. v Tlmačoch (Slovak Republic)