PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

VÚEZ, a.s., je inžinierska, výrobná a montážna organizácia s vysokým podielom intelektuálnych, výskumných, vývojových a predvýrobných etáp a kontrolných činností. Zameriava sa na špecializované a neštandardné činnosti v energetike a na vyhradených technických zariadeniach v celom reťazci výskum - vývoj - projekt - inžiniering - výroba - montáž - servis - obchod:

 • zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární,
 • výskum a vývoj energetických zariadení,
 • automatizáciu transportu a skladovania sypkých materiálov,
 • servisné merania a diagnostiku,
 • garančné skúšky energetických zariadení,
 • autorizované meranie plynných a tuhých emisií do ovzdušia,
 • výrobu a montáž elektrických a tlakových zariadení,
 • injektáž železobetónových konštrukcií proti priesakom.

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

VÚEZ, a.s., je inžinierska, výrobná a montážna organizácia s vysokým podielom intelektuálnych, výskumných, vývojových a predvýrobných etáp a kontrolných činností. Zameriava sa na špecializované a neštandardné činnosti v energetike a na vyhradených technických zariadeniach v celom reťazci výskum - vývoj - projekt - inžiniering - výroba - montáž - servis - obchod:

 • zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární,
 • výskum a vývoj energetických zariadení,
 • automatizáciu transportu a skladovania sypkých materiálov,
 • servisné merania a diagnostiku,
 • garančné skúšky energetických zariadení,
 • autorizované meranie plynných a tuhých emisií do ovzdušia,
 • výrobu a montáž elektrických a tlakových zariadení,
 • injektáž železobetónových konštrukcií proti priesakom.