English city Anglické mesto


Robotika a digitalizácia

VÚEZ, a. s., je na trhu už niekoľko desaťročí a uvedomujeme si, že udržanie konkurencieschopnosti sa nezaobíde bez aktívneho prístupu k inováciám.

Čo máme za sebou

Spoľahnite sa na naše skúsenosti z realizácie desiatok projektov na Slovensku aj v zahraničí

Foto/video Referencie

Čo ponúkame

Naše služby

V oblasti robotiky a digitalizácie vykonávame výskumno-vývojové a implementačné činnosti. Pri implementácii robotických aplikácií sa zameriavame na integráciu robotických pracovísk na inteligentné zváranie v maloobjemovej výrobe, automatizovaných robotických diagnostických systémov, robotické polohovanie polotovarov a produktov na základe spätnej väzby zo silovo-momentových snímačov ako aj z 2D a 3D laserových skenerov.

V digitalizácii sa orientujeme predovšetkým na výrobné informačné systémy pre priemysel. Pre komerčných partnerov dodávame systémy digitalizácie výroby a údržby prispôsobené podľa špecifických požiadaviek danej technológie.

V oblasti experimentálneho výskumu realizujeme návrh, vývoj a implementáciu kybernetických systémov pre digitalizáciu experimentálnych stendov. Súčasťou našich činností je aj verifikácia návrhov a optimalizácia technologických procesov prostredníctvom digitálneho dvojčaťa.

Svojim partnerom ponúkame nasledovné produkty a služby:

 • WeldSoft - Digitalizácia robotizovaného zvárania (viac informácií nájdete v priloženom dokumente),
 • ArtifiWeld - Inteligentný nástroj robotického zvárania (viac informáciá nájdete v priloženom dokumente),
 • návrh, vývoj a implementáciu robotických pracovísk,
 • robotickú ultrazvukovú diagnostiku (viac informácií nájdete v priloženom dokumente),
 • robotizované zváranie typu TIG (viac informácií nájdete v priloženom dokumente),
 • spracovanie údajov z 2D a 3D laserových skenerov,
 • návrh, vývoj a implementáciu robotických rýchlovýmenných systémov,
 • návrh a realizáciu HMI (človek-stroj) a HRI (človek-robot) rozhraní,
 • databázové systémy,
 • vývoj a implementáciu systémov digitalizácie výroby a údržby,
 • vývoj a implementáciu priemyselných webových aplikácií,
 • návrh a realizáciu bezpečnostných systémov priemyselných technológií,
 • verifikáciu, validáciu, revíziu, oživenie a skúšobnú prevádzku u zákazníka,
 • záručný a pozáručný servis.

Pri vývoji a implementácii disponujeme nasledovnými prostriedkami:

 • priemyselné roboty KUKA a FANUC,
 • FT senzor Theta Schunk,
 • 1D a 2D laserové skenery MicroEpsilon,
 • 3D skenery Photoneo,
 • hyperspektrálna kamera,
 • termovízne kamery,
 • AVEVA In Touch a HMI Edge development studio,
 • Visual Studio,
 • MS SQL SERVER,
 • Kuka.SimPro,
 • PLC a OP Siemens,
 • ultrazvukové sondy a meracie prístroje vrátane robotických,
 • technologický počítačový systém,
 • vývojárske počítačové stanice.