English city Anglické mesto

Riadiaci systém jadrovacích strojov

Jadrovací stroj slúži na výrobu pieskových jadier využívaných pri odlievaní hliníkových blokov.

Tento projekt bol zameraný na výmenu zastaraného mechanického riadenia dvoch jadrovacích strojov. Nasadený riadiaci systém Siemens S7-1200 zabezpečuje postupnosť jednotlivých krokov pri skladaní kokily (formy) jadrovacieho stroja, doprave a nasýpaní zmesi piesku, vytvrdzovaní, očistení a opätovnom rozložení stroja. Pri jednotlivých krokoch systém kontroluje stav na základe údajov snímačov a vyhodnocuje prípadné chyby počas procesu. Priestor obsluhy stroja je chránený optickou bariérou, aby nedošlo ku kontaktu obsluhy s pohyblivými časťami stroja. V rámci projektu bol dodaný a naprogramovaný riadiaci systém a kompletne bola vymenená elektrická časť oboch strojov vrátane rozvádzača.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie, návodov na používanie
  • Dodávka a montáž rozvádzača, elektročastí a riadiaceho systému
  • Naprogramovanie riadiaceho systému a panela
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

Finalcast, s. r. o.

Riešenia

Projekt
Montáž
Oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

Tia portal

Realizácia

2022