English city Anglické mesto

Zmiešavač Javys

Predmetom riešenia bola realizácia generálnej opravy šikmého zmiešavača, ktorý sa nachádza v SO808 BSC RAO miestnosť č.112 (cementácia) – JAVYS.

Šikmý zmiešavač slúži na premiešanie kontaminovanej kvapaliny (ako sú koncentráty) s vápnom, cementom a predpísanými prísadami. Takouto cementovou zmesou sú zalievané vo VKB zlisované nízkoaktívne sudy, ktoré obsahujú vyraďovací materiál.

Projekt zahŕňal:

  • výmenu starej prevodovky a motora za nový pohonný agregát typu TE-KC1-2,2-U2-P5P8/1E-X1,
  • výmenu hlavného hnacieho hriadeľa,
  • výmenu miešadla,
  • výmenu prírubových krytov a jednotlivých komponentov rotačnej zostavy miešadla.

Realizácia generálnej opravy eliminovala častú poruchovosť šikmého zmiešavača.

Všetky referencie

Lokalita

JAVYS – BSC RAO

Riešenia

Projekt
Výroba, montáž a inštalácia
Stavebná skúška

Oblasti

Energetika

Realizácia

2022