English city Anglické mesto

Informačný systém kontroly kvality

Cieľom projektu bol vývoj a implementácia digitálnych nástrojov na spracovanie, sprístupnenie a archiváciu údajov o kontrole kvality v rôznych výrobných uzloch prostredníctvom webových nástrojov.

Realizované úlohy:

  • Tvorba databázy údajov o kontrole kvality
  • Tvorba užívateľského rozhrania na "on-line" zadávanie hodnôt kvalitatívnych výrobných parametrov z pracoviska operátora výroby, majstra výroby, chemického laboratória, kontroly kvality, oddelenia ekonomiky a obchodu a manažmentu továrne
  • Tvorba webového reportovacieho nástroja

Spoločnosť VÚEZ, a. s. realizovala vývoj a vzniknuté SW-HW riešenie implementovala do existujúcej výroby u zákazníka a to bez nutnosti odstávky výrobnej technológie.

Vzniknutý webový nástroj umožňuje "real-time" pohľad na kvalitatívne ukazovatele výroby v prevádzke 24/7. Samozrejmosťou je možnosť prehliadania reportov obsahujúcich požadované údaje z prostredia "home-office".

Všetky referencie

Lokalita

VUM, a. s.

Riešenia

Priemyselný informačný systém

Oblasti

Energetika
Industry 4.0

Realizácia

2010, 2018, 2021