English city Anglické mesto

Monitorovací systém výrobných liniek

Cieľom projektu bol vývoj a implementácia výrobného informačného systému na "on-line" zber údajov z výroby hliníkových túb.

Realizované úlohy:

  • Návrh a implementácia PLC na zber údajov z výrobných liniek
  • Tvorba HMI na vizualizáciu stavu výroby a údržby na operátorských paneloch umiestnených pri jednotlivých linkách
  • Tvorba HMI na evidenciu zásahov údržby a automatické sledovanie výrobných prestojov
  • Tvorba webového reportovacieho nástroja pre manažment výroby, údržby a predaja

Spoločnosť VÚEZ, a. s., realizovala vývoj a vzniknuté SW-HW riešenie implementovala do existujúcej výroby u zákazníka počas plánovaných odstávok výrobných zariadení tak, aby nedošlo k prestojom vo výrobe z dôvodu inštalácie navrhnutého riešenia.

Vzniknutý webový nástroj umožňuje "real-time" pohľad na ukazovatele efektivity výroby a údržby v prevádzke 24/7 vrátane možnosti prehliadania reportov z prostredia "home-office".

Všetky referencie

Lokalita

Tubapack, a. s.

Riešenia

Priemyselný informačný systém

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

HMI AVEVA InTouch
PLC SIEMENS

Realizácia

2008