English city Anglické mesto

Rekonštrukcia smolných váh a elektroohrevov

Smolné váhy slúžia na presné odváženie tekutej smoly využívanej v procese výroby.

Cieľom tohto projektu bola celková rekonštrukcia dvoch smolných váh od výmeny celého vážiaceho mechanizmu až po zabezpečenie zónového ohrevu váhy, aby v nej nedochádzalo k tuhnutiu smoly. Váženie je zabezpečené cez tenzometre a vážiaci modul riadiaceho systému Simatic S7-300. Ohrev váhy je rozdelený do 4 zón, ktoré sú vyhrievané vykoteplotnými drôtovými špirálami. Teplota špirál je regulovaná riadiacim systémom na základe požiadaviek obsluhy. Vypúšťanie presného množstvo smoly do výrobného procesu zabezpečuje riadiaci systém pomocou dvojstupňových elektroventilov. Celý proces váženia je monitorovaný a parametrizovateľný vo velíne.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie, návodov na používanie
  • Dodávka a montáž rozvádzačov, elektročastí, snímačov a riadiaceho systému
  • Naprogramovanie riadiaceho systému a vizualizácie
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

VUM, a. s.

Riešenia

Projekt, montáž, oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

InTouch
STEP7

Realizácia

2008 - 2010