English city Anglické mesto

Rekonštrukcia obehových čerpadiel vo výmenníkovej stanici

Obehové čerpadlá slúžia na cirkuláciu vody, ktorá sa ohrieva vo výmenníku.

Pri realizácii tohto projektu boli nahradené dve dosluhujúce 110 kW čerpadlá novými čerpadlami, ktorých otáčky je možné riadiť pomocou implementovaných frekvenčných meničov. Riadenie čerpadiel je zabezpečené cez riadiaci systém Siemens S7-300, ovládanie a vizualizácia procesu sú vo velíne stanice.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie, návodov na používanie
  • Dodávka a montáž rozvádzača, elektročastí, frekvenčných meničov a riadiaceho systému
  • Naprogramovanie riadiaceho systému a vizualizácie
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

Dalkia Industry, a. s.

Riešenia

Projekt
Montáž
Oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

InTouch
STEP7

Realizácia

2005