English city Anglické mesto

Rekonštrukcia ovládania miešačiek M301 a M305

V rámci zákazky sa riešila rekonštrukcia ovládania miešačiek M301 a M305 s cieľom dosiahnuť automatizovanú miešaciu plošinu s minimálnym počtom nutných zásahov obsluhy.

Práce zahrnovali rekonštrukciu a rozšírenie pôvodného riadiaceho systému (Siemens S7-300), pneumatický valec na ovládanie klapky zásobníka na miešačku, elektrické hydroventily a valec na ovládanie vypúšťania obsahu miešačky. Rozšírený riadiaci systém spolupracuje so systémom napúšťania smoly. Doplnené boli nové signalizačné a ovládacie prvky a vizualizácia výrobného procesu na počítači vo velíne. 

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie, návodov na používanie
  • Dodávka a montáž rozvádzača, elektročastí, snímačov a riadiaceho systému
  • Naprogramovanie riadiaceho systému a vizualizácie
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

VUM, a. s.

Riešenia

Projekt
Montáž
Oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

InTouch
STEP7

Realizácia

2011